måndag 14 juli 2008

Dodgeballregler


Dodgeballregler (Stockholm style)

Laget:
Sju spelare på plan, fördelaktligen i matchande outfits.
Fritt antal avbytare som kan sättas in vid skada eller Time Out.

Planen:
15x9 meter. Delad i två lika stora halvor via en mittlinje.

Starten:
7 stycken bollar placeras på mittlinjen. Tre storra bollar på vardera sidan om en liten precisionsboll i mitten.
Lagen samlas vid varsin kortände.
På signal är det fritt att plocka de tre stora på respektive lags högra sida. Mittenbollen är fri för båda lagen.
En spelare måste backa tre steg innan hon/han får kasta eller passa bollen bakåt till en medspelare som står på tre stegs avstånd. Detta gäller endast vid start.

Spelet:
Spelet går ut på att bränna ut motståndarlaget.
Spelare får röra sig fritt med boll och ha flera bollar samtidigt.
En boll är bara farlig om den är aktiv, alltså om den inte nuddat väggar eller golv.

En spelare är bränd om:
- En aktiv boll träffar någonstans på kroppen (huvudet är roligast).
- Någon i motståndarlaget tar lyra på ditt kast (också kul)
- Du kliver utanför tillåtet område med någon kroppsdel (tråkigt).


En spelare får använda boll som skydd och stöta bort motståndarkast, men tappas bollen efter blockering är spelaren bränd.

Liggande spel är inte tillåtet.
En liggande spelare kan dock fortfarande bli bränd.

Specialfall:
- Om en spelare träffas av en boll och en medspelare fångar bollen innan den dör (träffar vägg, golv) klarar sig båda och det räknas som lyra. Se ovan.
- En spelare kan hoppa över mittlinjen för att bränna en motståndare. När han/hon nuddar marken är han/hon bränd. Alla kast som görs i luften räknas dock som vanligt. Man kan alltså offra sitt "liv" för att ta ut den siste motståndaren (Suicide of Death).


Att notera:
- Stockholm Dodgeball Association premierar extravagant spel, laganda och matchande outfits. Man vinner inte alla matcher, men kan alltid vinna publiken.
- Likt flera andra klassiska kampsporter gör Dodgeball inte bara gott för kroppen utan även själen.

Inga kommentarer: